vrijdag 14 november 2008

lastdieren

Bij de boerderij hebben we verschillende weiden.
Onze zwartbles schapen lopen in de weide die het verst van de boerderij is.
Iedere dag brengen we er 2 zakken hooi naar toe.
Meestal nemen we dan ook de beide ezels Joris en Floris mee.
Ezels zijn lastdieren. Ze dragen liever iets dan dat ze iets trekken. Paarden zijn meer trekdieren.
Vandaag hebben we de beide zakken hooi bij Joris op de rug gehangen. Hij vond 't best. En heeft het hooi voor ons naar de schapen gebracht....

Geen opmerkingen: